امروز Sunday 15 December 2019

اعمال مستحبی

اعمال مستحبی

لقب های امام حسن مجتبی (ع)

لقب های امام حسن مجتبی (ع) امام حسن (ع) نواده رسول خدا (ص) بود. برای ایشان القاب زیادی در تاریخ ذکر شده است. مجله اینترنتی می فان این القاب را…

اعمال مستحبی

زیارت آل یاسین

زیارت آل یاسین زیارت آل یاسین را بسیاری مهم‌ترین زیارت‌های امام زمان (عج) می‌دانند. یکی از نقل‌های این دعا مربوط به نامه نگاری‌های یکی از نزدیکان امام زمان (عج) با…